796-355-472 669-293-554

REGULAMIN

–REGULAMIN —

„WAKACYJNE DOMKI NAD JEZIOREM U FALÓW”

Polańczyk, ul Równa 29, 38-610

 1. POMIESZCZENIA MIESZKALNE W DOMKACH LETNISKOWYCH ZWANE DALEJ „OBIEKTEM” WYNAJMOWANE SĄ NA DOBY.
 2. DOBA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZINIE 16.00 I KOŃCZY NASTĘPNEGO DNIA O GODZINIE 10.00.
 3. NALEŻNOŚĆ ZA POBYT POBIERANA JEST W DNIU PRZYJAZDU, ZA WCZEŚNIEJ USTALONĄ DŁUGOŚĆ POBYTU. FORMA PŁATNOŚCI: GOTÓWKA. POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST ZADATEK W KWOCIE 30% CAŁKOWITEGO KOSZTU POBYTU, PŁATNY PRZY REZERWACJI NA AKTUALNY NR KONTA PODANY SMSEM LUB MAILEM, KWOTĘ ZADATKU NALEŻY WPŁACIĆ W CIĄGU DWÓCH DNI OD DATY REZERWACJI TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ. BRAK WPŁATY ZADATKU W PODANYM TERMINIE SPOWODUJE ANULOWANIE REZERWACJI.
 4. W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU, NALEŻNOŚĆ ZA DŁUGOŚĆ POBYTU NIE ULEGA ZMIANIE.
 5. GOŚCIE OBIEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY UZDROWISKOWEJ USTALONEJ PRZEZ GMINĘ SOLINA z/s w POLAŃCZYKU.
 6. GOŚCIE OBIEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DOKONAĆ MELDUNKU NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJEŹDZIE, W CELU WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI, GOŚCIE OBIEKTU MAJA OBOWIĄZEK OKAZANIA DOKUMENTY Z FOTOGRAFIĄ (UST. Z 04.1974 O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH, DZ. U. Z 2001 NR 87. POZ. 960).
 7. OBIEKT MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO POBYTU OSOBOM NARUSZAJĄCYM PORZĄDEK I ZASADY REGULAMINU W TRAKCIE PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU, A TAKŻE ŻĄDAĆ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA OBIEKTU BEZ ZWROTU OPŁATY UISZCZONEJ ZA POBYT.
 8. GOŚCIE OBIEKTU NIE MOGĄ PRZEKAZYWAĆ DOMKU OSOBOM TRZECIM, NAWET JEŻELI NIE MINĄŁ JESZCZE OKRES, ZA KTÓRY UIŚCILI OPŁATĘ.
 9. OBIEKT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY WARTOŚCIOWE, PIENIĄDZE POZOSTAWIONE W DOMKACH ORAZ USZKODZENIE SAMOCHODU LUB INNYCH POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO GOŚCIA OBIEKTU.
 10. GOŚCIE OBIEKTU PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW ALBO WYPOSAŻENIA OBIEKTU POWSTAŁE Z JEGO WINY.
 11. ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA W DOMKACH NIE WOLNO UŻYWAĆ GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH, KUCHENEK MIKROFALOWYCH, GRZEJNIKÓW, URZĄDZEŃ GAZOWYCH, PRZYRZĄDÓW LUB APARATÓW ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, NIE STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA DOMKU. NIE DOTYCZY TO ZASILACZY I ŁADOWAREK KOMPUTEROWYCH.

NIE WOLNO UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIA W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI DOMKÓW !!! 

NA TARASIE LUB WEWNĄTRZ DOMKU. ZAKAZ DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYWANIA GRILLA.

W domkach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW!!!

 1. PARKOWANIE POJAZDÓW JEST DOZWOLONE NA TERENIE OBIEKTU W MIEJSCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH LUB WSKAZANYCH PRZEZ ZARZĄDCE OBIEKTU. PARKING JEST BEZPŁATNY I NIESTRZEŻONY.
 2. GOŚCIE OBIEKTU PROSZENI SĄ O NIE PARKOWANIE SAMOCHODÓW W MIEJSCACH UTRUDNIAJĄCYCH PRZEJAZD INNYM UŻYTKOWNIKOM OBIEKTU, LUB W MIEJSCACH NIEUTWARDZONYCH A TAKŻE W MIEJSCACH POWODUJĄCYCH USZKODZENIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PODCZAS ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NP. PO DESZCZU.
 3. GOŚCIE OBIEKTU PROSZENI SĄ O ZABEZPIECZENIE POJAZDÓW W SPOSÓB WŁAŚCIWY, ZAMKNIĘCIE POJAZDU, ZACIĄGNIĘCIE HAMULCA RĘCZNEGO LUB WŁĄCZENIA BIEGU UNIEMOŻLIWIAJĄCE STOCZENIE SIĘ POJAZDU.
 4. WSZELKIE USZKODZENIA POJAZDÓW NA SKUTEK NIE ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI W ZABEZPIECZENIU POJAZDÓW, GOŚCIE OBIEKTU ZAŁATWIAJĄ MIĘDZY SOBĄ I PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE, ZARZĄDCA OBIEKTU MOŻE BYĆ JEDYNIE STRONĄ POMOCNICZĄ.
 5. OSOBY NIELETNIE WINNY BYĆ POD STAŁĄ OPIEKĄ DOROSŁYCH, RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW.
 6. PLAC ZABAW JEST DOSTĘPNY DLA DZIECI DO 12 ROKU ŻYCIA. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PLACU ZABAW POWINNY BYĆ POD STAŁYM NADZOREM RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.
 7. NA OPIEKUNACH LUB RODZICACH CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ORAZ PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW.
 8. GOŚCIE OBIEKTU PROSZENI SĄ O NIE WYNOSZENIE POZA OBRYS DOMKU MEBLI BĘDĄCYCH WYPOSAŻENIEM DOMKU  ( W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY SIĘ TO STOŁÓW, KRZESEŁ/TABORETÓW ORAZ POŚCIELI), OBIEKT WYPOSAŻONY JEST W STOSOWNE MEBLE OGRODOWE.
 9. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD 23.00 DO 7.00 RANO.
 10. PRZEBYWANIE OSÓB POSTRONNYCH LUB ODWIEDZAJĄCYCH GOŚCI OBIEKTU ORAZ PARKOWANIE POJAZDÓW OSÓB POSTRONNYCH LUB ODWIEDZAJĄCYCH GOŚCI OBIEKTU WINNO BYĆ UPRZEDNIO SKONSULTOWANE Z ZARZĄDCĄ OBIEKTU.
 11. OSOBY ODWIEDZAJĄCE GOŚCI OBIEKTU PROSZONE SĄ O OPUSZCZENIE OŚRODKA DO GODZINY 22.00.
 12. WSZYSCY GOŚCIE OBIEKTU WINNY ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W REGULAMINEM I DO NIEGO SIĘ STOSOWAĆ.
 13. OBIEKT JEST MONITOROWANY CAŁODOBOWO PRZEZ SYSTEM MONITORINGU BEZPRZEWODOWEGO. 
 14. KAŻDY Z GOŚCI MA PRAWO DO WGLĄDU ZAPISU PRZEZ SYSTEM MONITORINGU.
 15. SYSTEM MONITOROWANIA JEST PODSTAWĄ DO ROZWIĄZYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU SPORÓW POMIĘDZY ZARZĄDCĄ OBIEKTU A GOŚĆMI, JAK RÓWNIEŻ POMIĘDZY GOŚĆMI, ORAZ OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI.

KLAUZULA RODO SYSTEMU MONITOROWANIA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), „WAKACYJNE DOMKI NAD JEZIOREM U FALÓW” informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest „WAKACYJNE DOMKI NAD JEZIOREM U FALÓW” ul. Równa 29, 38-610 Polańczyk, Anna Fal;
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 • Monitoring obejmuje obiekty wynajmowane przez gości „WAKACYJNE DOMKI NAD JEZIOREM U FALÓW”, plac wokół obiektów drogę dojazdową oraz bramę główną;
 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polańczyk 2020.